Plan wystaw

Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego zamierza w najbliższym czasie zorganizować następujące wystawy:

– „Bo góry mogą ustąpić…” – autorska wystawa malarska Zbigniewa Karaszewskiego;

– wystawa „Plebiscyt 1920r. Walka o polskość Warmii i Mazur”;

– wystawa z okazji 100. rocznicy bitwy warszawskiej i zaślubin z morzem;

– wystawa poplenerowa;

– „Kętrzyn naszej młodości” – wystawa fotograficzna ukazująca Kętrzyn w latach 60. – 80. XX w. ze zbiorów mieszkańców miasta;

– „Cmentarze i mogiły z okresu I wojny światowej na terenie powiatu kętrzyńskiego” w ramach projektu zgłoszonego przez Centrum do konkursu „Niepodległa” przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

We współpracy z Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen, a najbliższym czasie zorganizowane będą w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym Powiatu Kętrzyńskiego następujące wystawy:

 – „Historia w kamieniu i betonie. Fortyfikacje pomiędzy Wisłą a Niemnem 1700 – 1945” (z katalogiem)

– „Wilczy Szaniec. Kwatera Główna. Ruch Oporu. Zamach”