Prusy Wschodnie na znaczkach pocztowych z całego świata

Centrum może wypożyczyć wystawę „Prusy Wschodnie na znaczkach pocztowych z całego świata”. Przygotowana została przez Centrum Kultury dawnych Prus Wschodnich w Ellingen (Bawaria), z którym Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego nawiązało współpracę. Sam tytuł wystawy wskazuje tematykę. Na dwudziestu planszach prezentowane są znaczki ukazujące historię, zabytki, miasta, znanych ludzi oraz krajobraz i przyrodę obecnego regionu Warmii i Mazur, obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz części Litwy. Prezentowane znaczki pochodzą z kilkunastu krajów świata, w tym głównie z Polski, Niemiec, Rosji i Litwy, czy też z państw afrykańskich (Ghana, Kongo, Togo), Watykanu, Izraela, Autonomii Palestyńskiej. Więcej informacji o wystawie znaleźć można w przygotowanych folderach.