Spotkania z historią

Od stycznia 2020r. Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza na kolejne spotkania wszystkich miłośników historii ziemi kętrzyńskiej. Pierwsze z nich odbyło się w sobotę 18 stycznia o godz. 10.00. Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie kulturowego dziedzictwa Prusów na terenie Barcji, pierwszych stałych mieszkańców dzisiejszego powiatu kętrzyńskiego, kolonizacja terenu w okresie państwa zakonnego, początki oraz rozwój wsi i miast, powstanie majątków ziemskich, reformy agrarne na początku XIX wieku. Licznie przybyli uczestnicy spotkania poznali pochodzenie nazw miejscowości powiatu, badania archeologiczne w Równinie Dolnej oraz wykopaliska z Sątoczna, gdzie odkryto w 2002 roku legendarny zamek krzyżacki.

Dokończenie tematu „Historia powiatu kętrzyńskiego” na kolejnym spotkaniu 8 lutego, tradycyjnie w sobotę o godz. 10.00. Omówione zostanie sprawa ukształtowania się dzisiejszego krajobrazu architektonicznego powiatu, rozwój przemysłu rolno – spożywczego oraz życie społeczne mieszkańców powiatu do 1945r.

Następne spotkania w kolejne soboty marca i kwietnia w siedzibie Centrum. Tematami prelekcji będą m.in. „Historia społeczności żydowskiej powiatu rastenburskiego / kętrzyńskiego”, mieszkającej tutaj w latach 1813 – 1938 czy też prelekcja „Powiat kętrzyński na dawnych widokówkach”, w trakcie której zaprezentowane będą wybrane, najważniejsze miejscowości powiatu.

Natomiast w okresie wiosenno – letnim planowane są wyjazdy po terenie powiatu. Chętni będą mogli zwiedzić ciekawe zabytki ziemi kętrzyńskiej, dwory, pałace czy kościoły, jak również wybrane cmentarze. Poza tym w maju – o ile będą zainteresowani – zorganizowany zostanie spływ kajakowy rzekami Sajna i Guber, z miejscowości Sątoczno do Sępopola.

Zaś w okresie październik – grudzień szczegółowy termin sobotnich spotkań ustalony zostanie na początku września po uzgodnieniach tematów z prelegentami.