Wystawa o historii policji państwowej

Centrum Biblioteczno – Kulturalne zaprasza do obejrzenia nowej wystawy, która zainstalowana została w przeddzień kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Niestety, rozporządzenie premiera RP z 10 listopada uniemożliwiło zainteresowanym mieszkańcom powiatu obejrzenie wystawy. Od dzisiaj aż do początku stycznia 2021r. można odwiedzić w tym celu naszą instytucję przy ul. Pocztowej 11, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wystawę oglądać może jednorazowo do 5 osób z zachowaniem odstępu między sobą.

A teraz kilka słów o wystawie „Policja Państwowa 1919 – 1939”, która wypożyczona została z olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawia syntetyczną historię powstania policji z chwilą odzyskania niepodległości przez Polskę. W okresie swojego istnienia Policja Państwowa była jednym z symboli odrodzonej II Rzeczypospolitej. Każdy, kto został przyjęty do służby w policji, składał następującą rotę przysięgi: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma, władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż”.