Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza do zwiedzania, z zachowaniem reżimu sanitarnego, wystawy „Kętrzyn – miasto i ludzie”.

Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza do zwiedzania, z zachowaniem reżimu sanitarnego, wystawy „Kętrzyn – miasto i ludzie”. Zapraszamy od 1 lutego br. w godzinach 9.00 – 15.00. Wystawę obejrzeć można w dni powszednie do końca lutego, z przerwą w miesiącu marcu (w Centrum będzie wystawa o żołnierzach niezłomnych), a potem przez kwiecień do końca maja. Dłuższy okres ekspozycji, spowodowany obostrzeniami sanitarnymi, pozwoli obejrzeć wystawę wszystkim zainteresowanym.

Wystawa „Kętrzyn – miasto i ludzie” przedstawia życie mieszkańców w latach 1946 – 2000. Najstarsze fotografie zaprezentowane na wystawie pochodzą z 1 i 30 maja 1946r. Pierwsza przedstawia 1-majowy pochód przechodzący ulicą Powstańców Warszawy. Druga prezentuje pracowników Obwodowego Urzędu Pocztowo – Telekomunikacyjnego w Rastemborku (taka nazwa widnieje na tablicy w prawym górnym rogu fotografii), choć oficjalnie od 7 maja tego roku miasto, zarządzeniem Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych, otrzymało nazwę Kętrzyn. Wspomnieć należy, że pierwszym autorem wielu powojennych zdjęć był Bazyli Głuszko (1912-1965), który prowadził zakład fotograficzny z atelier przy ul. Sikorskiego nr 25. Na prośbę Zofii Licharewej, założycielki kętrzyńskiego muzeum, wykonywał dokumentację fotograficzną Kętrzyna i innych obiektów zabytkowych na terenie powiatu. W tamtych czasach – z uwagi na trudności w dostępie do materiałów – wykonywano tylko rodzinne zdjęcia okolicznościowe. Ostatnim właścicielem zakładu fotograficznego był jego syn Anatol, który w trakcie likwidacji firmy przekazał ocalałe fotografie z powojennych lat miasta i powiatu. Po zeskanowaniu fotografie będą udostępnione. Miłośnicy fotografii dokumentalnej pojawili się w latach 80. (Franciszek Szewczyk, potem Lucjan Mikulski), a ta forma upowszechniła się na początku XXI w. z chwilą pojawienia się aparatów cyfrowych.

Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego jest w trakcie tworzenia Powiatowego Archiwum Cyfrowego. Docelowym efektem będzie cyfrowa kronika miasta i powiatu zamieszczona na stronie internetowej. W związku z tym zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców miasta i powiatu o udostępnienie negatywów i fotografii ze swoich rodzinnych albumów. Zachęcam i zapraszam do udziału w tej akcji, tym bardziej że jest to praktycznie ostatni moment na zachowanie w pamięci obecnych i przyszłych mieszkańców miasta i powiatu.  Będzie to też znakomita okazja do porównania skali zmian, jakie zaszły w krajobrazie kulturowym powiatu. Zgromadzone zbiory będą sukcesywnie powiększane o następne kolekcje przekazywane przez mieszkańców. Część przekazanych fotografii i negatywów do tworzonego Powiatowego Archiwum Cyfrowego została wybrana na wystawę. Eksponowane fotografie wykonane zostały z okazji różnych uroczystości miejskich, szkolnych, wydarzeń sportowych, spotkań rodzinnych, podczas spacerów. Pochodzą ze zbiorów mieszkańców miasta. Wiele z prezentowanych fotografii mają walory historyczne. Wśród nich wymienić należy wykonaną 11 stycznia 1959r. po pierwszym występie zespołu „Echo”, działającego przy cukrowni i prowadzonego przez nieżyjącego już Wacława Żuka, wieloletniego kierownika Powiatowego Domu Kultury, który od 1955r. funkcjonował w budynku dawnej loży masońskiej przy ul. Mickiewicza. Jest wiele fotografii ukazujące kadrę i młodzież Liceum Ogólnokształcącego. Na wystawie zobaczyć można także fotografie nieistniejących już w Kętrzynie zakładów pracy, cukrowni, browaru i drożdżowni. Natomiast fotografie z terenu powiatu przedstawione zostaną podczas kolejnej wystawy, na której zaprezentowane zostaną także inne z miasta. Materiały do prezentowanej wystawy udostępnili: Ewa Dąbrowska, Ewa Drzewiecka, Anna Iwanowska, Natalia Król (wnuczka znanego piłkarza Stanisława Skóry, który zmarł w 2013r.), Wojciech Caruk, Mariusz Hartel, Wiesław Matejek, Lucjan Mikulski, Waldemar Rek, Janusz Rogalski, Franciszek Szewczyk, Romuald Tarasewicz oraz niżej podpisany, który wyraża nadzieję, że wystawa będzie wielu mieszkańcom miłym wspomnieniem swojego dzieciństwa i młodości.