ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA WYSTAWY „KĘTRZYN – MIASTO I LUDZIE”

Wystawa czynna 1.02 – 28.02.2021 r. oraz 1.04 – 31.05.2021 r. poniedziałek – piątek w godzinach 9.00 – 15.00 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Powiatu Kętrzyńskiego, ul. Pocztowa 11

1946-Pochód 1-majowy ul. Powst. W-wy;fot. udostępniła A. Iwanowska
1948r.-Przed szpitalem;fot. udostępnił W. Caruk
1952.08.08-ul.Poznańska;fot. udostepniła E. Drzewiecka
1955r-Pracownicy cukrowni;fot. udostepniła A. Iwanowska
1959r.-Adam Matejek z rodziną;fot. udostępnił W. Matejek
1960-61 SP nr 2;fot. udostepnił J. Rogalski
1965.03.31-Oddanie do użytku budynku ul. Daszyńskiego róg Powst. W-wy;fot. udostępniła E. Dąbrowska
1968r.-Budowa osiedla Moniuszki;fot. udostępnił W. Rek
1970r.-Stanisław Skóra z synem na stadionie;fot. udostepnia N. Król
1972r.-Zespół rockowy Rodzaj Ciszy;fot. udostępnił R. Tarasewicz
1978r.-Występ zespołu Agrokmpleks;fot. udostepnił F. Szewczyk
1981r.,sierpień-transaprent na budynku ob. starostwa;fot. udostępnił T. Korowaj
1984r.-Budowa osiedla Piastowskie;fot. udostępnił F. Szewczyk
1991r.-Poświęcenie lokalu zakładowej Solidarności w Farelu; fot. udostępnił L. Mikulski
1993r.-Budowa banku PKO;fot. udostępnił T. Korowaj
1998r.-Rozbiórka siedziby PSP przy ul. Daszyńskiego; fot. udostepnił M. Hartel
1999r.-ul. Rybna, w głębi kino Gwiazda;fot. udostępnił T. Korowaj