NOWE POZYCJE W BIBLIOTECE

Centrum Biblioteczno – Kulturalne pozyskało z olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej kilka nowych pozycji z najnowszego okresu historii Polski. Wśród przekazanych książek jest kilka związanych z regionem warmińsko-mazurskim, m.in. opracowanie dotyczące działalności w latach 1948-1990 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, określanej w omawianym okresie jako „przewodnia siła narodu” czy też o Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Autorem pierwszej pozycji jest Mariusz T. Korejwo, pracownik Archiwum Państwowego w Olsztynie, drugiej Paweł P. Warot, naczelnik delegatury IPN w Olsztynie. Inny pracownik delegatury IPN, Michał Ostapiuk jest autorem opracowania o Kazimierzu Chmielowskim (ps. „Rekin”), żołnierzu niezłomnym. Centrum poleca także, szczególnie młodym czytelnikom, pozycję poświęconą pochodzącemu z Olsztyna Marcinowi Antonowiczowi, studentowi gdańskiej uczelni, który został zabity przez członków komunistycznych służb specjalnych (prawdopodobnie milicjantów).