Wybrane fotografie z Powiatowego Archiwum Cyfrowego

Centrum Biblioteczno – Kulturalne sukcesywnie digitalizuje materiały fotograficzne użyczone przez mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Poniżej zaprezentowane są zdjęcia z lipca 1986r. ukazujące dwa wydarzenia kulturalne, które miały miejsce w Reszlu, plener  i „Reszeliada”.

Pierwsze wydarzenie, VII Plener Malarstwa Nieprofesjonalnego, trwało przez dwa tygodnie z udziałem uzdolnionej plastycznie młodzieży z terenu ówczesnego województwa. Plener zorganizował Wojewódzki Dom Kultury (WDK) w Olsztynie razem z ówczesnym Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury (M-GOK) w Reszlu, którego dyrektorem był wówczas Henryk Radomski, a instruktorem plastyki Artur Galicki, obecny dyrektor MOK Reszel. Komisarzem wystawy był Aleksander Wydorski, artysta plastyk z WDK Olsztyn.

Drugie wydarzenie związane jest z letnią imprezą plenerową „Reszeliada”. Prezentowane zdjęcia wykonane zostały 12 lipca 1986r., podczas próby inscenizacji historii Barbary Zdunk. Uczestnikami próby, jak i późniejszej inscenizacji na reszelskim rynku, byli pracownicy M-GOK, grupa reszelskiej młodzieży i uczestników pleneru.