1 Maja, święto pracy dawniej, czyli „NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 – MAJA”

Do 1989r. dzień 1 maja obchodzony był w Polsce bardzo uroczyście, a do 1980r. udział był obowiązkowy (sprawdzano obecność, a nieusprawiedliwiona groziła sankcjami). W każdym mieście odbywały się wtedy pochody mieszkańców, pracowników poszczególnych zakładów pracy, defilujących przed trybuną, na której stali funkcjonariusze egzekutywy komitetu powiatowego (do 1974r.) i miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W przypadku Kętrzyna taka trybuna stała przed ich siedzibą w budynku przy ul. Sikorskiego 19, druga – gdzie wygłaszano przemówienia – przy parkingu ul. Traugutta, miejscu gdzie zaczynał się pochód, który maszerował ulicami Staromiejska, Daszyńskiego, Żeromskiego i Sikorskiego do ronda przy loży. Młodym mieszkańcom należy też przypomnieć, że siedziba PZPR w Kętrzynie nazywana była przez wielu „domem partii”. Zaprezentowane fotografie z pochodów 1-majowych obejmują lata 1968-1986 i udostępnione zostały przez kilku mieszkańców Kętrzyna w ramach akcji tworzenia Powiatowego Archiwum Cyfrowego. Tam też obejrzeć będzie można wiele innych fotografii z tamtych lat. Zapraszamy teraz do obejrzenia kilku z nich, pracownicy CBK

1968- słuchaczki studium pielęgniarskiego – fot. udostępnił Waldemar Rek
1968-fot. udostępnił Waldemar Rek
1968-trybuna, fot. udostępnił Waldemar Rek
1969-fot. udostępnił Waldemar Rek
1973-Polam-Farel,fot. udostępniła Grażyna Kamianka
1979-fot. udostępnił Franciszek Szewczyk
1980
1980-fot. udostępnił T. Korowaj
1980-fot. udostępnił Tadeusz Korowaj
1986-fot. udostępnił T. Korowaj