WYSTAWA „KRESY – PAMIĘTAMY”

Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza do obejrzenia wystawy „Kresy – Pamiętamy”. Wystawa przygotowana została przez Instytut Pamięci Narodowej. Adresowana jest do wszystkich zainteresowanych, w tym do młodego pokolenia, których rodzice i dziadkowie zmuszeni byli opuścić tereny siedmiu wschodnich województw II Rzeczpospolitej, bowiem po 1945r. ziemie te przyłączono do Związku Radzieckiego za przyzwoleniem aliantów, Anglii i USA. Były to województwa: Wileńskie, Nowogródzkie, Poleskie, Wołyńskie, Lwowskie, Tarnopolskie i Stanisławowskie. Utracone tereny wchodzą obecnie w skład trzech państw, powstałych po rozpadzie ZSRR, tj. Litwy, Białorusi i Ukrainy. Mimo upływu czasu nie wolno nam zapomnieć o ziemiach, na których polskie dziedzictwo kulturowe odcisnęło – mimo wielu zniszczeń – trwały ślad, widoczny do dzisiaj. Poszczególne plansze ukazują fotografie wybranych miejscowości i ich krótką historię. Wystawa eksponowana będzie do końca lipca w siedzibie Centrum przy ul. Pocztowej 11 w dni codzienne w godzinach 9.00 – 16.00. Zapraszają pracownicy CBK.