Wybrane fotografie z Powiatowego Archiwum Cyfrowego

Centrum Biblioteczno – Kulturalne (CBK) sukcesywnie digitalizuje materiały fotograficzne użyczone przez mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Zamierzamy jesienią br. udostępnić część zbiorów na stronie internetowej Powiatowego Archiwum Cyfrowego. Będzie to zbiór otwarty, gdyż na bieżąco dostarczane są przez mieszkańców powiatu kętrzyńskiego fotografie i negatywy, które po skanowaniu, poddawane są obróbce. Poniżej kilka fotografii z lat 60. XX w. Jeśli ktoś odnajdzie się na prezentowanych zdjęciach lub chciałby uzupełnić opis, to może podzielić się tym z CBK pod tel. (89)519 02 82 lub e-mail: kontakt@cbk.starostwo.ketrzyn.pl

Fotografia, pamiątka z I komunii świętej, wykonana została w 1963r. w atelier zakładu Bazylego Głuszko, który prowadził firmę w budynku przy ul. Sikorskiego 25. Atelier zostało zlikwidowane po przeprowadzonym pod koniec lat 60. remoncie kamienicy, która utraciła historyczny wystrój. Budynek przypomina teraz styl socrealistyczny. Jednak na I piętrze do końca lat 90. XX w. mieścił się zakład fotograficzny prowadzony przez członków rodziny Głuszko. Ostatnim z rodziny był Anatol, jedyny syn Bazylego, który użyczył ocalałe archiwalne zdjęcia do tworzonego Powiatowego Archiwum Cyfrowego.

Rodzina Głuszko, fotografia wykonana w 1950r. Na zdjęciu Bazyli z żoną i dziećmi, Ireną i Anatolem (kilka lat później urodziły się Krystyna i Hanna). Bazyli Głuszko współpracował z założycielką kętrzyńskiego muzeum, Zofią Licharewą, na prośbę której wykonywał wiele zdjęć z terenu miasta i powiatu, głównie dokumentacyjne i fotografie zabytków. Fotografię udostępnił Anatol Głuszko

Fotografia wykonana 31.03.1965r. po oddaniu do użytku budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8. Fotografię udostępniła Ewa Dąbrowska.

Grupa młodzieży przed pawilonem handlowym „Społem” na starym mieście. W pierwszym okresie istnienia był to pawilon wielobranżowy, były tam sklepy: spożywczy, tzw. delikatesy, obuwniczy, odzieżowy, a w południowej części znajdowała się drogeria i pasmanteria.  Fotografia z 1967r., udostępnił Waldemar Rek

Fragment zabudowy ul. Sikorskiego, po prawej stronie w parterowym pawilonie mieściła się jedna z dwóch na terenie miasta kawiarnia „Magnolia” (druga to „Maleńka”), a po drugiej stronie ulicy znana restauracja „Kosmos”, która zajęła pomieszczenia po spółdzielni krawieckiej. Nieopodal było wejście do kina „Gwiazda”, zabudowane w latach 90. XX w. Po lewej widoczny budynek sądu, w głębi na wprost, w kamienicy przy ul. Sikorskiego 16 był sklep z odzieżą damską i Wiejski Dom Towarowy. Fotografia z 1967r., udostępnił Waldemar Rek

Panorama miasta z parkingiem przy ul. Traugutta od strony ronda. Fotografia z 1967r., udostępnił Waldemar Rek

Okolicznościowa karta z okazji konsekracji dzwonów kościelnych w 1967r. Udostępnił Jan Kostecki

Budowa bloków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” na osiedlu Moniuszki. Fotografia z 1968r., udostępnił Waldemar Rek

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych, pośrodku w jasnym garniturze siedzi Eugeniusz Cembor, dyrektor szkoły, a pierwszy od lewej Marian Karaszewski. Fotografię udostępnił Franciszek Szewczyk

Grupa młodzieży przed Powiatowym Domem Kultury, które w latach 1955-1967 mieściło się w budynku dawnej loży masońskiej. W południowej przybudówce mieściło się kino „Bajka”, w którym wyświetlano filmy dla dzieci i młodzieży. Największym powodzeniem cieszyły się niedzielne poranki filmowe. Fotografię udostępnił Janusz Rogalski