Oferta prelekcji

Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego przedstawia ofertę multimedialnych prelekcji dotyczących dziedzictwa kulturowego powiatu kętrzyńskiego, opracowanych na potrzeby młodzieży szkolnej i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. Poniższe propozycje tematyczne pozwolą uczestnikom spotkań poznać historię swojej małej ojczyzny.

1) „Historia powiatu kętrzyńskiego” (przedstawienie dziedzictwa Prusów na terenie Barcji, pierwszych stałych mieszkańców dzisiejszego powiatu kętrzyńskiego, kolonizacja terenu w okresie państwa zakonnego, początki oraz rozwój wsi i miast, powstanie majątków ziemskich, reformy agrarne na początku XIX wieku, przemysł rolno-spożywczy, ukształtowanie się dzisiejszego krajobrazu architektonicznego powiatu) – 2 godziny lekcyjne;

– opcjonalnie dodatkową godzinę przeznaczyć można na historię miejscowości, w której znajduje sie szkoła, istnieje całkowita dowolność w doborze wersji lekcji;

2) „Dwory i pałace powiatu kętrzyńskiego” (prezentacja około stu obiektów rezydencjalnych, w tym już nie istniejących) – 3 godziny lekcyjne;

3) „Zabytkowe obiekty sakralne powiatu kętrzyńskiego” (prezentacja 32 obiektów) –                 4 godziny lekcyjne;

4) „Gotyckie kościoły na terenie powiatu kętrzyńskiego” (prezentacja 18 obiektów) –              3 godziny lekcyjne;

5) „Cmentarze i mogiły z okresu I wojny światowej na terenie powiatu kętrzyńskiego” (prezentacja wybranych mogił na dawnych cmentarzach oraz 6 cmentarzy wojennych w następujących miejscowościach: miasto Kętrzyn, Parcz – gmina Kętrzyn, Górki – gmina Barciany, Kałki – gmina Srokowo oraz dwa w Skandławkach – gmina Srokowo) – 1 godzina lekcyjna;

6) „Powiat kętrzyński na dawnych widokówkach” (prezentacja wybranych, najważniejszych miejscowości powiatu) – 2 godziny lekcyjne.

7) „Historia społeczności żydowskiej powiatu rastenburskiego/kętrzyńskiego” (omówienie dziedzictwa kulturowego ludności żydowskiej, mieszkającej na terenie powiatu w latach 1813-1938) – 2 godziny lekcyjne;

Uczniom i nauczycielom szkół w Kętrzynie proponujemy dodatkowo prezentacje:

„Historia miasta Rastenburg/Kętrzyn” – 2 godziny lekcyjne

„Rastenburg/Kętrzyn – dawniej i dziś” – 2 godziny lekcyjne

Proponujemy także uczniom i nauczycielom udział w miejskim queście „Polin, czyli jaki był kętrzyński Żyd”.

Jesteśmy otwarci na inne propozycje i sugestie dotyczące tematyki prelekcji. Tematykę lekcji i terminy należy uzgadniać z Tadeuszem Korowajem,  tel. (89) 519-02-82, E-mail: tadeusz.korowaj@cbk.starostwo.ketrzyn.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej sali w siedzibie Centrum w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11. W przypadku szkół zlokalizowanych w terenie, należy mieć przygotowaną salę do prezentacji. Mile widziany jest dowóz prelegenta.