Ruszyły prelekcje w szkołach i nie tylko

We wrześniu, po wakacyjnej przerwie jak i otwarciu się szkół w nowym roku szkolnym, pracownicy Centrum Bibiloteczno – Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego rozpoczęli prowadzenie zajęć w szkołach. Największym zainteresowaniem cieszą się prelekcje związane z dziejami ziemi kętrzyńskiej. Także od początku września – po 1,5 rocznej przerwie – rozpoczęto cykl spotkań z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Prelekcje odbywają się w każdą drugą środę. Natomiast uczniom prelekcje prowadzone są w dwóch szkołach, w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. W pierwszej z nich realizowany jest cykl prelekcji z klasą Itb, natomiast w SP nr 1 we wrześniu przeprowadzono ogółem 11 godzin lekcyjnych z uczniami wybranych klas IV – VIII. W załączeniu informacja ze strony internetowej szkoły.

Fot: Agnieszka Trypucka

 

KOLEJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ W NASZEJ SZKOLE