Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego poleca nowe książki

Ostatnio Centrum pozyskało dwie nowe pozycje, które proponujemy Czytelnikom. Jedna napisana została przez mieszkańca Kętrzyna, miłośnika hokeja na lodzie. Tomasz Poja wydał książkę opisującą historię jednej z sekcji rastenburskiego klubu sportowego „Rastenburger Sport – Verein. Hokej na lodzie” Ta dyscyplina sportu była przed 1945r. bardzo popularna. Początkowo były dwa kluby, połączone w 1934r. w jeden, do którego garnęła się młodzież z całego powiatu. Hokeiści w dekadzie lat 30. XX w. zdominowali mistrzowskie rozgrywki prowincji, 9-krotnie zdobyli tytuł mistrzów Prus Wschodnich. Do 1994r. 11-krotnie kwalifikowali się do finałowych turniejów klubowych mistrzów Niemiec, zajmując nawet miejsca na podium. Po wojnie ponad 20. wychowanków klubu RSV zasiliło kluby hokejowe NRD i RFN, a ponad połowa z nich reprezentowało barwy narodowe Niemiec. Zaś w Galerii Sław Niemieckiego Hokeja na Lodzie znalazło się 5. zawodników. Jest to wydanie III poszerzone i uzupełnione, Ostatni rozdział przedstawia krótki epizod hokeja w Kętrzynie w pierwszych latach powojennych. Drużyna oparta była głównie na braciach Lewandowskich, z których najlepszym był Zbigniew, znany wielu mieszkańcom i absolwentom szkoły jako  nauczyciel w-f w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego. Polecamy tą bardzo ciekawą i unikatową pozycję.

Druga książka „Jedwabne. Rekonstrukcja mordu” to – jak napisano we wstępnie – podsumowanie badań prof. Marka Jana Chodakiewicza i dr. Tomasza Sommera nad zbrodnią popełnioną przez Niemców w Jedwabnem 10 lipca 1941r., opartych na niepublikowanych nigdy dotąd materiałach z akt śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej. Praca zawiera szczegółową rekonstrukcję przebiegu dokonanego tam mordu na żydowskiej ludności. Książka jest napisana z naukową precyzją, ale czyta się ją jako dobry kryminał.