Fotoreportaż Joanny Borkowskiej z wycieczki oraz opracowanie historyczne Tadeusza Korowaja

Zbiórka na parkingu przy CBK

Osewo – w drodze na cmentarz wiejski

Osewo – przy grobach w rodowej części cmentarza

Osewo – w drodze na kurhan

Osewo – na kurhanie

Parcz – przed cmentarzem żołnierzy rosyjskich zmarłych w czasie I wojny światowej

Parcz – mogiły żołnierzy rosyjskich

Czerniki – wejście do kościoła

Czerniki – wewnątrz kościoła

Czerniki – podkowa w kościele

 Karolewo – przed wejściem do kościoła

Karolewo – wewnątrz kościoła

Karolewo – w drodze do wieży wodociągowej

Karolewo – wieża wodociągowa

 Karolewo – wewnątrz wieży wodociągowej

 Karolewo – widok z wieży wodociągowej

Karolewo – widok z wieży wodociągowej

Osewo

Parcz