Oferta CBK do miłośników przeszłości powiatu kętrzyńskiego

Panorama miasta, fot. z 1913r. z albumu „Powiat kętrzyński w starych pocztówkach”

Centrum Biblioteczno – Kulturalne (CBK) Powiatu Kętrzyńskiego przedstawia poniżej ofertę multimedialnych prelekcji dotyczących dziedzictwa kulturowego powiatu kętrzyńskiego. Prelekcje opracowane zostały na potrzeby zainteresowanych historią członków klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, jak również młodzieży szkolnej i placówek oświatowych, do których już wysłano ofertę. Poniższe propozycje tematyczne pozwolą uczestnikom spotkań poznać przeszłość swojej małej ojczyzny.

1) „Historia powiatu kętrzyńskiego” (przedstawienie dziedzictwa Prusów na terenie Barcji, pierwszych stałych mieszkańców dzisiejszego powiatu kętrzyńskiego, kolonizacja terenu w okresie państwa zakonnego, początki oraz rozwój wsi i miast, powstanie majątków ziemskich, reformy agrarne na początku XIX wieku, przemysł rolno-spożywczy, ukształtowanie się dzisiejszego krajobrazu architektonicznego powiatu);

2) „Dwory i pałace powiatu kętrzyńskiego”,

3) „Zabytkowe obiekty sakralne powiatu kętrzyńskiego”,

4) „Gotyckie kościoły na terenie powiatu kętrzyńskiego”,

5) „Cmentarze i mogiły z okresu I wojny światowej na terenie powiatu”,

6) „Powiat kętrzyński na dawnych widokówkach”,

7) „Historia społeczności żydowskiej powiatu rastenburskiego/kętrzyńskiego”,

8) „Historia miasta Rastenburg/Kętrzyn”,

9) „Rastenburg/Kętrzyn – dawniej i dziś”.

Jesteśmy otwarci na inne propozycje i sugestie dotyczące tematyki prelekcji, w tym pilotaż wycieczek po terenie powiatu kętrzyńskiego.

Tematykę lekcji i terminy należy uzgadniać z Tadeuszem Korowajem,  tel. (89) 519-02-82, E-mail: tadeusz.korowaj@cbk.starostwo.ketrzyn.pl Zapraszamy do skorzystania z naszej sali w siedzibie Centrum w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11. Serdecznie zapraszamy

Zdjęcie sprzed 1945r. przedstawiający budynek, w którym mieści się CBK, fot. z albumu „Powiat kętrzyński w starych pocztówkach”