Wystawa – „Kętrzyn 1960 w obiektywie H. Hoppe”

Centrum Biblioteczno – Kulturalne (CBK) zaprasza do swojej siedziby przy ul. Pocztowej 11 na kolejną wystawę. W miesiącu październiku obejrzeć można fotografie Kętrzyna wykonane w 1960 roku. Materiał do wystawy CBK otrzymało od p. Edith Kaes, kierowniczki archiwum Kreisgemeinschaft Rastenburg w Wesel. W zbiorach tego archiwum zdjęcia figurują przy nazwisku Fritz Olschewski, który do 1945r. mieszkał w Barcianach, ale brak jest o nim jakiejkolwiek informacji w okresie późniejszym. Owe kilkadziesiąt zdjęć z datą 1960 i podpisem ulic sprzed 1945r., przedstawiają miasto, które zostało sfotografowane przez dwie osoby z Niemiec. Dwóch panów poruszało się samochodem marki BMW, który jest widoczny na kilku fotografiach. Historia ich podróży w tamtym czasie jest prawie nieznana. Byli to prawdopodobnie Heinz Hoppe i Kurt Boeffel. którzy incognito odbyli podróż do miasta swojego dzieciństwa. Obaj byli przedsiębiorcami i biznesmenami, więc mogli być członkami delegacji rządu niemieckiego z ówczesnego RFN na rozmowy gospodarcze w Warszawie z rządem polskim. I być może udało im się otrzymać zgodę na podróż do swojej małej ojczyzny.

Ekspozycja jest zapowiedzią większej wystawy, bowiem nie wszystkie zdjęcia dotarły do CBK. Należy dodać, że Heinz Hoppe napisał autobiografię, której fragmenty po przetłumaczeniu zostaną przedstawione na wystawie w połowie przyszłego roku. Niedawno CBK otrzymało tą pozycję z firmy Mercedese-Benz, w której H. Hoppe był przez wiele lat szefem zarządu. Poza tym część mieszkańców pamięta lub słyszało o nim jako darczyńcy szpitala powiatowego i parafii św. Jerzego w okresie stanu wojennego w 1982r. Część fotografii z tego okresu też zostanie pokazana.

Zapraszamy na otwarcie wystawy o godzinie 10.00 w sobotę 8 października do siedziby CBK w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 11.