Seniorzy poznają przeszłość i uroki ziemi kętrzyńskiej

Fot. Alicja Woronowicz

W okresie dwóch miesięcy, września i października seniorzy z różnych grup działających na terenie powiatu kętrzyńskiego biorą udział w wycieczkach, w trakcie których poznają zabytkowe miejsca ziemi kętrzyńskiej. Trasę i program przedstawiciele poszczególnych grup senioralnych ustalają, w ramach współpracy, z Tadeuszem Korowaj, dyrektorem Centrum Biblioteczno – Kulturalnym Powiatu Kętrzyńskiego, który pilotuje wszystkie wycieczki. Zaplanowano sześć wycieczek, których uczestnicy w większości pragną zwiedzić odnowiony zespół pałacowo – parkowy w Jegławkach. Do tej pory odbyły się dwie wycieczki, pierwsza miała miejsce 12 września, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Seniorzy najpierw zwiedzili Jegławki, a potem w siedzibie Centrum zapoznali się, podczas multimedialnej prezentacji, z innymi, zabytkowymi dworami i pałacami, które znajdowały się na terenie powiatu kętrzyńskiego, część z nich już nie istnieje.

Następnego dnia, 13 września liczna grupa seniorów z Uniwersytetu III Wieku z Kętrzyna zwiedziła najpierw odnowiony cmentarz wiejski w Sińcu, a potem pałac i park w Jegławkach oraz dwór w Skandławkach.

W sobotę, 23 września grupa seniorów z Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Seniorów zwiedzą pałac w Drogoszach, gotycki kościół w Barcianach, pałac i park w Jegławkach oraz Srokowo. Kolejne wycieczki zaplanowano na czwartek, 28 września. Uczestnikami będą seniorzy ze Srokowa, którymi opiekuje się Gminny Ośrodek Kultury. Następnie w poniedziałek 23 października grupa seniorów z Uniwersytetu III Wieku w Barcianach (wycieczka do Drogosz). Uczestnikom tej grupy, w ramach współpracy, Centrum przygotowało cykl prelekcji przedstawiających historię ziemi kętrzyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem Barcian i okolic. Z ostatnią grupą seniorów, działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu, termin wycieczki zostanie wkrótce ustalony. Zapraszamy do współpracy inne grupy senioralne z terenu naszego powiatu. Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego przygotowało – i z kilkoma grupami już realizuje – zestawy tematyczne prezentujące przeszłość ziemi kętrzyńskiej, naszej małej ojczyzny.