Prelekcje w szkołach

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego (CBK) przygotowało zestaw multimedialnej prezentacji przybliżającej historię naszej małej ojczyzny. Od września prowadzone są spotkania w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Powiatowym Centrum Edukacji. W październiku lekcje z uczniami klas IV – VIII zorganizowane zostaną w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej w Korszach. Zapraszamy młodzież szkolną wraz z nauczycielami do skorzystania z oferty. Poniższe propozycje tematyczne pozwolą uczestnikom spotkań poznać historię ziemi kętrzyńskiej.

1) „Historia powiatu kętrzyńskiego” (przedstawienie dziedzictwa Prusów na terenie Barcji, pierwszych stałych mieszkańców dzisiejszego powiatu kętrzyńskiego, kolonizacja terenu w okresie państwa zakonnego, początki oraz rozwój wsi i miast, powstanie majątków ziemskich, reformy agrarne na początku XIX wieku, przemysł rolno-spożywczy, ukształtowanie się dzisiejszego krajobrazu architektonicznego powiatu) – 2 lub w wersji rozszerzonej 3 godziny lekcyjne;

2) „Dwory i pałace powiatu kętrzyńskiego” – 2 lub 3 godziny;

3) „Zabytkowe obiekty sakralne powiatu kętrzyńskiego” – 3 lub 4 godziny;

4) „Gotyckie kościoły na terenie powiatu kętrzyńskiego” – 2 lub 3 godziny;

5) „Cmentarze i mogiły z okresu I wojny światowej na terenie powiatu” – 1 godzina;

6) „Powiat kętrzyński na dawnych widokówkach” – 2 godziny;

7) „Historia społeczności żydowskiej powiatu rastenburskiego/kętrzyńskiego” – 2 godziny;

8) „Historia miasta Rastenburg/Kętrzyn” – 2 lub 3 godziny,

9) „Rastenburg/Kętrzyn – dawniej i dziś” – 2  lub 3 godziny,

Pracownicy CBK otwarci są na inne propozycje i sugestie dotyczące tematyki prelekcji, w tym pilotaż wycieczek autokarowych po terenie powiatu kętrzyńskiego.

Tematykę lekcji i terminy prosimy uzgadniać z Tadeuszem Korowajem,  tel. (89) 519-02-82, E-mail: tadeusz.korowaj@cbk.starostwo.ketrzyn.pl

Uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie

Fot. Anna Kosmowska