Fotoreportaż Julity Woźniakowskiej i Izabeli Wojciechowskiej z wycieczki do Wopławek