Zapraszamy na prelekcję

Centrum Biblioteczno – Kulturalne (CBK) zaprasza zainteresowanych przeszłością naszej małej ojczyzny na prelekcję pod tytułem „Stan zachowania zabytkowych obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kętrzyńskiego”. Początek spotkania sobota 20 kwietnia o godz. 10.00 w siedzibie CBK przy ul. Pocztowej 11. Prelekcję poprowadzi Tadeusz Korowaj – dyrektor CBK, autor wydanej niedawno publikacji „Zabytkowe obiekty użyteczności publicznej, przemysłu i techniki”. Nawiązując do wydanego albumu, przedstawi stan obecny wybranych obiektów.