Fotoreportaż Joanny i Aleksandry Borkowskich z wycieczki do Jegławki – 24.06.2023 r.

 

 

 

Zdjęcie wiodące: „Spotkanie na parkingu ul. Pocztowa 11” fot. CBK