INFORMACJA DOTYCZĄCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy,  iż Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Monika Zygmunt – Jakuć z którą kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu korespondencyjnego CBKPK: ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn lub adresu e-mail:iod@cbk.starostwo.ketrzyn.pl

RODO

Klauzula informacyjna dla użytkownika biblioteki

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Biblioteczno- Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego z siedzibą przy ul. Pocztowej 11, w Kętrzynie (11-400),
  3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cbk.starostwo.ketrzyn.pl
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy windykacyjne, firmy wspierające obsługę informatyczną,
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa,
  7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast