Zamówienia publiczne

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na 2022 rok

W związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz 1129 z późn. zm.) Zamawiający:
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie
informuje, że w/g planu finansowego jednostki, obowiązującego w styczniu 2022r. nie planuje w 2022 r. przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień, których wartość netto przekraczałaby kwoty 130.000 złotych.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast