Multimedialne prelekcje

Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego proponuje zainteresowanym szkołom z terenu powiatu przeprowadzenie multimedialnych prelekcji. Jest to oferta edukacyjna Centrum przybliżająca historię naszej małej ojczyzny. Opracowane są następujące tematy, które prezentowane mogą być nie tylko uczniom szkół:

1) „Historia powiatu kętrzyńskiego”;

2) „Dwory i pałace powiatu kętrzyńskiego” (prezentacja około stu obiektów rezydencjalnych, w tym już nie istniejących);

3) „Zabytkowe obiekty sakralne powiatu kętrzyńskiego” (prezentacja 32 obiektów);

4) „Gotyckie kościoły na terenie powiatu kętrzyńskiego” (prezentacja 18 obiektów);

5) „Cmentarze i mogiły z okresu I wojny światowej na terenie powiatu kętrzyńskiego” (prezentacja wybranych mogił na dawnych cmentarzach oraz 6 cmentarzy wojennych w następujących miejscowościach: miasto Kętrzyn, Parcz – gmina Kętrzyn, Górki – gmina Barciany, Kałki – gmina Srokowo oraz dwa w Skandławkach – gmina Srokowo);

6) „Historia społeczności żydowskiej powiatu rastenburskiego/kętrzyńskiego w latach 1813-1938”;

7) „Powiat kętrzyński na dawnych widokówkach”.