Konferencja metodyczna

We czwartek 27 lutego 2020 r. Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego I Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie zorganizowali konferencję metodyczną. Program konferencji obejmował prelekcję psychologa Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie, p. Magdy Gzegzuła na temat motywacji do podejmowania wyzwań. Potem odbyły się warsztaty metodyczne: „Lapbook jako forma nauki przez zabawę” przeprowadzone przez p. Joannę Kacprzak z Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie. Ostatni punkt konferencji to sieć współpracy nauczycieli biblioteki – projekty działań. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym nauczyciela i bibliotekarza.