FOTOREPORTAŻ

Zgodnie z zapowiedzią, w sobotę 5 września odbyła się wycieczka po wybranych miejscowościach powiatu kętrzyńskiego. Na starcie, przed siedzibą CBK, zebrało się 51 osób. Kawalkada kilkunastu samochodów ruszyła do Filipówki. Tam uczestnicy wycieczki obejrzeli niezamieszkały dwór, potem kolejno „po drodze” Kotkowo i Linkowo, oba dwory także niezamieszkałe i popadające w ruinę. Dalej, nową asfaltową droga powiatową grupa udała się do Tołkin, gdzie obejrzała otoczenie i wnętrze gotyckiego kościoła. Następnie uczestnicy gościli w „Dworku Barocco” w Worpławkach. Finał wycieczki miał miejsce w Gudnikach, przy gotyckim kościele św. Andrzeja Boboli. Czekał tam na nas sołtys Eugeniusz Kowaluk, który przygotował dla uczestników drobne prezenty. Na zakończenie wszyscy chętnie stanęli do wspólnego zdjęcia pamiątkowego.

Filipówka
Kotkowo
Kotkowo
Linkowo
Linkowo
Tołkiny
Tołkiny
Worpławki
Worpławki
Gudniki
Gudniki
Gudniki

Autorką zdjęć jest Alicja Woronowicz