CEGIELNIE NA TERENIE POWIATU

Przez ponad 100 lat w historii powiatu kętrzyńskiego rozwijał się przemysł rolno – spożywczy. Trwał on od lat 70. XIX w. do początku lat 90. XX w. Powstały wówczas w prawie każdej wiekszej miejscowości mleczarnie, działały wiatraki i młyny, wzniesiono w Rastenburgu/Kętrzynie cukrownię, drożdżownię i browar oraz rozlewnie piwa i wody mineralnej w Reszlu, Barcianach, Korszch i Srokowie. A z uwagi na dobrą jakość gliny, która zawierała małe ilości margla, zbudowano na terenie powiatu 21 cegielni, które obsługiwały rynek lokalny. Wszystkie były własnością prywatną i w większości należały do okolicznych właścicieli ziemskich. Tylko jedna, w Gałwunach była spółką akcyjną (do dziś zachowała się hala produkcyjna, w której obecnie jest segregatorownia śmieci). Prawie wszystkie cegielnie przetrwały działania II wojny światowej, produkując cegły na potrzeby odbudowy Warszawy w ramach akcji “Cały naród buduje stolicę”. Po zakończeniu akcji, na początku lat 70. większość cegielni została zamknięta i zlikwidowana. Celowo zapomniano o miejscowych potrzebach. Dziś jedynym śladem został komin (np. w Wilkowie), natomiast cegielnię w Sińcu adaptowano na chlewnię, którą kilka lat potem zamknięto, a ruiny zachowały się do dnia dzisiejszego. Najdłużej pracowała cegielnia w Plenowie, która przejęta w latach 90. przez prywatnego inwestora została zamknięta na początku XXI wieku. Oto pełny wykaz cegielni w układzie alfabetycznym: Aptynty, Barciany, Biedaszki, Cegielnia, Drogosze, Gałwuny, Grodzki Młyn, Gudniki, Jankowice, Kamień, Leśniewo, Nakomiady, Parcz, Plenowo, Siniec, Skandawa, Skandławki, Skierki, Szczeciniak, Wielewo, Wilkowo.

Cegielnia Leśniewo, pocztówkę udostępnił Tadeusz Korowaj