CBKPK zaprasza na dwa wydarzenia – wernisaż wystawy o stanie wojennym oraz spotkanie miłośników przeszłości ziemi kętrzyńskiej.

Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych w sobotę 11 grudnia o godz. 10.00 na wernisaż wystawy poświęconej 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i działaczom opozycyjnym, którzy w różnej formie sprzeciwiali się  reżimowi komunistycznemu. Ludziom tym przyświecał jeden cel – wolność, która w każdej chwili może być zagrożona. Na wystawie eksponowane są plansze użyczone przez delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Jest też wątek lokalny ukazujący działalność grupy opozycjonistów z Kętrzyna. Wśród nich byli Jerzy Wielicki i śp. Adam Dydziński. Pierwszy z nich udostępnił swoje akta na wystawę. Tylko część z nich jest zaprezentowana na wystawie. Zostali oni skazani na karę więzienia za rozrzucanie ulotek na terenie miasta. O ile stan zdrowia pozwoli, to Jerzy Wielicki będzie gościem honorowym sobotniego wernisażu.

Zdęcia wykonane w komendzie milicji

Ulotka, za którą zostali skazani, przedstawia koziołka Matołka z tekstem „Ja zawsze czytam Trybunę Ludu”

Ulotka, za którą zostali skazani na 10 miesięcy więzienia

Postanowienie z 8.01.1986r, prokuratury rejonowej w Kętrzynie o przedłużenie aresztu J. Wielickiemu

Wniosek-poręczenie arcybiskupa E. Piszcza w sprawie J. Wielickiego i A. Dydzińskiego

dokończenie wniosku-poręczenia

Negatywna odpowiedź prokuratury rejonowej w Kętrzynie w sprawie poręczenia

Odpis wyroku skazującego J. Wielickiego i A. Dydzińskiego

Druga część spotkania poświęcona będzie dokończeniu historii społeczności żydowskiej. Szczególnie interesujące będą powojenne losy wybranych rodzin, o których opowie absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego Maciej Waleszczyński. Na spotkanie przyjedzie z Warszawy gdzie studiuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii społecznej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kętrzyńskiego. W czerwcu 2021r. obronił pracę licencjacką pt. „Trzeba było zacząć od nas…”, transformacja PGR-ów po 1989r.  Głównym źródłem były wywiady przeprowadzone ze świadkami historii z powiatu kętrzyńskiego. Jego praca została nagrodzona we Wrocławiu

(vide: https://www.zajezdnia.org/aktualnosci-artykul/wyniki-pierwszej-edycji-konkursu-na-najlepsze-prace-licencjacka-i-magisterska-z-wykorzystaniem-historii-mowionej-zorganizowanego-przez-osrodek-pamiec-i-przyszlosc-i-polskie-towarzystwo-historii-mowionej).

Poza tym nadal prowadzi badania nt. historii ludności żydowskiej z Rastenburga. Jak stwierdził, mimo studiów w Warszawie tematy lokalne nie zostały przez niego zapomniane, a wręcz przeciwnie. Dlatego też jest w trakcie składania wniosku o stypendium starosty dla studentów uczelni wyższych.

Zapraszamy na spotkanie do siedziby CBK przy ul. Pocztowej 11.

Tadeusz Korowaj – dyr, CBK