Nowa wystawa w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym Powiatu Kętrzyńskiego

„Czar starych miast. Dzieje, herby, legendy” – taki tytuł nosi wystawa, którą można oglądać do końca lutego 2022 r. w siedzibie CBK w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 11. Ekspozycja przygotowana została przez pracowników Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen (Bawaria), instytucji z którą CBK współpracuje od trzech lat. Dwujęzyczne opisy ukazują dzieje kilkunastu miast obecnego regionu warmińsko – mazurskiego, historię herbów tychże miast oraz związane z nimi legendy. Na poszczególnych planszach przedstawione zostały także reprodukcje starych rycin i litografii, a także współczesne akwarele wybranych miejscowości. Z terenu powiatu kętrzyńskiego wyeksponowany jest Kętrzyn i Reszel,  a także sąsiednie miasta, np. Węgorzewo czy Bartoszyce. Zapraszamy zatem do historycznej podróży od Zalewu Wiślanego po jeziora mazurskie. Wystawa czynna jest w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00.

Fot. T. Korowaj