Wystawa „Wypędzeni, przypędzeni… Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945–1949”.

W Centrum Biblioteczno – Kulturalnym Powiatu Kętrzyńskiego czynna jest od 2 czerwca wystawa

„Wypędzeni, przypędzeni… Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945–1949”.

 

Plansze do wystawy udostępniła Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Olsztynie. Prezentowane zdjęcia i dokumenty pochodzą z archiwów IPN, Archiwum Państwowego i zbiorów prywatnych. W układzie chronologicznym pokazane są m. in. pierwsze wysiedlenia ludności polskiej z Warmii i Mazur po zakończeniu kampanii wrześniowej w 1939r., deportacje na Syberię, powojenną ewakuację ludności Prus Wschodnich do Niemiec i osadnictwo Polaków „repatriantów”.

Wystawę oglądać można do końca lipca w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00 oraz w soboty 11 czerwca i 9 lipca w godz. 9.00 – 13.00. Zapraszamy.