Fotoreportaż z promocji książki

W sobotę 18 czerwca w siedzibie Centrum Biblioteczno – Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego odbyła się promocja książki „Larwa. Pismo Federacji Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur”. Po przywitaniu wszystkich gości przez dyrektora CBK, spotkanie otworzył Starosta Kętrzyński, Michał Kochanowski. Dalszą część spotkania poprowadził Krzysztof Kolczyński, autor książki. Poniżej fotoreportaż przygotowany przez pracowników CBK.