Zapraszamy na nową wystawę „Jeszcze Polska tutaj nie zginęła”

Od 30 września aż do końca października br. w siedzibie Centrum Biblioteczno – Kulturalnym Powiatu Kętrzyńskiego przy ul. Pocztowej 11 obejrzeć będzie można nową wystawę.

Otwarcie wystawy „Jeszcze Polska tutaj nie zginęła” odbędzie się w sobotę 30 września o godz. 10.00. Ekspozycja ta kończy obchody wielkiego jubileuszu 100. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech. Rok 1922 był przełomowy dla Polaków żyjących na ziemiach niemieckich, ponieważ powstała organizacja, która broniła rdzennych mieszkańców przed germanizacją i wspierała kultywowanie polskich tradycji regionu m.in języka i religii. Wystawa jest efektem wielu lat badania historii regionu szczególnie jego trudnych okresów, w których za mówienie po polsku groziły kary. Zamysłem Piotra Łacha, autora wystawy, jest ukazanie obrony tożsamości regionalnej jako procesu, który został zapoczątkowany podczas zasiedlania, później utrwalany przez polskich biskupów, kapłanów, kończąc na propagatorach plebiscytowych w 1920 roku, którzy dali fundamenty do organizacji Związku Polaków w Niemczech. Poprzednio wystawa była prezentowana m.in. w Biskupcu, Olsztynie i Giżycku, ale to w Kętrzynie będzie zaprezentowana największa wersja wystawy, bo składająca się z 46 plansz ukazujących trudną historię Warmii i Mazur.

Honorowy patronat nad wystawą objął Starosta Kętrzyński, Michał Kochanowski.