Fotoreportaż ze spotkania autorskiego z Barbarą Okurowską Budrewicz

Fot. T.K. CBK