Znalezione w internecie, czyli ciekawostki związane z wydarzeniami i osobami powiatu kętrzyńskiego.

Wiele ciekawych materiałów i artykułów znaleźć można w internecie. Centrum Biblioteczno – Kulturalne prezentuje pięć z nich, dotyczących i związanych z historią naszego powiatu.

 

Pierwszy materiał, znaleziony w internecie, zawiera publikację, której autorami są Edward Milewski i Kajetan Szczepański. Artykuł pod tytułem „Radziecki komendant Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie” został opublikowany w Biuletynie „Problemy Ochrony Granic” nr 50 w 2012r. na stronach 177-185. Autorzy przedstawiają sylwetkę Aleksieja Romanowa, pułkownika NKWD i zarazem WOP-u, który dowodził jednostką w Kętrzynie w latach 1951 – 1955.

E. Milewski, K. Szczepański – Radziecki komendant Oficerskiej Szkoły WOP w Kętrzynie

Drugi artykuł ukazał się w Komunikatach Mazursko – Warmińskich nr 3 z 2013r. na stronach 585 – 591. Autorem publikacji „O strażnicy krzyżackiej w Jegławkach” jest Grzegorz Białuński  (1967-2013), profesor i prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jego artykuł obala – w świetle przedstawionych dowodów – przedstawiane przez niektórych badaczy informacje o rzekomym istnieniu strażnicy w Jegławkach.

G. Białuński – O strażnicy krzyżackiej w Jegławkach

Trzeci tekst, którego autorem jest Krzysztof Kwiatkowski, dotyczy początków wsi Bezławki. Artykuł „Bezławki – kilka uzupełnień źródłowych dotyczących późnośredniowiecznego zespołu osadniczego na obrzeżach kraju pruskiego” nawiązuje do wydanej w 2013r. monografii zbiorowej pod redakcją Arkadiusza Koperkiewicza „Bezławki – ocalić od zniszczenia. Wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008 – 2011”. Monografia jest pokłosiem 4-letnich wykopalisk przeprowadzonych głównie na obszarze dawnego cmentarza wokół pierwotnego kościoła przez grupę polskich i amerykańskich archeologów. Wspomnieć należy, że kościół ten położony był na wyniesieniu przy rozwidleniu dzisiejszych dróg do wsi Wanguty.

K. Kwiatkowski – Bezławki-kilka uzupełnień źdródłowych…..

Autorem czwartego artykułu „ Biografia Wojciecha Kętrzyńskiego w opracowaniu Stanisława Achremczyka” jest prof. Janusz Jasiński. Tekst opublikowany został w XX tomie „Acta Cassubiana” wydanym w Gdańsku w 2018r. przez Instytut Kaszubski. Polecamy strony od 313 do strony 325.

J. Jasiński – Biografia W. Kętrzyńskiego w opracowaniu S. Achremczyka

Ostatni, piąty artykuł „Stan bezpieczeństwa w powiecie kętrzyńskim w latach 1945 – 1946 opublikowany został w X tomie „Echa przeszłości” z 2009r., strony 305-312. Autorem tekstu jest Paweł Letko.

P. Letko – Stan bezpieczeństwa w powiecie kętrzyńskim w latach 1945-46