Kolejne zdjęcia do Powiatowego Archiwum Cyfrowego

Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego otrzymało materiały do Powiatowego Archiwum Cyfrowego, którego współpomysłodawcą jest Starosta Kętrzyński, Michał Kochanowski. Kilkanaście rolek czarno – białych negatywów użyczył Waldemar Rek. Zdjęcia przedstawiają Kętrzyn i okolice z lat 1967 -1971. Sporą grupę stanowią zdjęcia z uroczystości 1 Maja i udziału w pochodach młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego, którego uczniem był w tym okresie autor użyczonych negatywów. Są też zdjęcia ukazujące ludzi i architekturę Kętrzyna w tamtym czasie. Negatywy są sukcesywnie digitalizowane i obrabiane. Poniżej przedstawiamy kilka unikatowych fotografii ukazujących tłumnie zgromadzonych wiernych podczas koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej, która miała miejsce 11 sierpnia 1968r. Zdjęcia są o tyle unikatowe, gdyż nawet w muzeum w Świętej Lipce nie ma takich ujęć ogólnych. W tymże muzeum obejrzeć można przede wszystkim fotografie ukazujące główne osoby, czyli kardynałów S. Wyszyńskiego i K. Wojtyły oraz ich najbliższe otoczenie. Trudno oszacować ilość zebranych osób na uroczystościach, bo nie ma takich danych. Wiadomo tylko, na podstawie informacji z muzeum w Świętej Lipce, że wydano wtedy ponad 40.000 Komunii Świętych. Poza tym należy wspomnieć, że ówczesne władze komunistyczne różnych szczebli starały się utrudnić dotarcie wiernych na uroczystości, np. poprzez ograniczenie połączeń autobusów PKS (Państwowej Komunikacji Samochodowej), bo w tamtych czasach mało kto posiadał prywatny środek lokomocji. Zatem ludzie docierali do Świętej Lipki piechotą, czy też furmankami lub rowerami. Było to bowiem bardzo ważne dla większości Polaków, historyczne z dzisiejszej perspektywy, wydarzenie religijne.