Zapraszamy na samochodową wycieczkę do Jegławek, rodzinnej wsi Arno Surminskiego.

Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza przedwakacyjną wycieczkę do Jegławek. Zbiórka wszystkich chętnych w sobotę 24 czerwca o godzinie 10.00 na parkingu nieopodal siedziby CBK przy ul. Pocztowej 11. Trasa do Jegławek będzie wiodła przez Srokowo. Właściciel udostępni nam możliwość zwiedzania wnętrza pałacu i przyległego parku, który w tym roku został pięknie odnowiony. W Jegławkach urodził się i spędził 12 lat swego życia Arno Surminski, znany pisarz niemiecki, mieszkający obecnie w Hamburgu. W jego twórczości rodzinna wieś występuje pod nazwą Polninken, Jokehnen, czy Kudenow. Uczestnicy będą mogli zobaczyć miejsce, gdzie spędził swoje dzieciństwo. Po zwiedzeniu Jegławek organizatorzy zapraszają na ognisko, które przygotowane będzie na parkingu przy dawnej leśniczówce Oparczyska, nieopodal Kanału Mazurskiego. Następna samochodowa wycieczka po terenie ziemi kętrzyńskiej zorganizowana zostanie po wakacjach, we wrześniu. Poniżej garść informacji historycznych o Jegławkach.

Jegławki – pierwotnie pruska wieś, przekształcona w XVI w. w majątek szlachecki, której właścicielami były znane rodziny, najpierw przez 200 lat ród Packmohr (do początku XVIII w.), a następnie przez kolejne 100 lat, ród von der Groeben z Łabędnika (pow. bartoszycki). W 1825r. majątek nabył Ferdinand Siegfried, który zbudował nowy pałac i powiększył istniejący już wcześniej park krajobrazowy z zachowanym grodziskiem pruskim. Pałac z 1848r. w stylu neogotyku angielskiego. Dobra były w posiadaniu rodziny Siegfried do stycznia 1945r. Po wojnie w pałacu były pomieszczenia PGR. Od kilku lat jest własnością prywatną, której właściciel  w części odremontowanego pałacu utworzył muzeum ryb śródlądowych jakie można znaleźć w mazurskich jeziorach. W tym roku zrewitalizowany został park pałacowy.

Jegławki to rodzinna miejscowość Arno Surminskiego znanego pisarza niemieckiego, którego książki przetłumaczono na język polski (np. „Polninken……”, „Wypaść z gniazda”). W 2019r. wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Powiatu Kętrzyńskiego”.

Jegławki-pałac

Okładka albumu dwory i pałace